Скъпи ученици, уважаеми родители,

Представяме на Вашето внимание резултатите от провелия се на 16.02.2020 година областен кръг на олимпиадата по астрономия.

Оценките на учениците са окончателни и не подлежат на обжалване.

  • Всички желаещи ученици и родители могат да се запознаятс работата на ученика в сградата на 10.СУ „Теодор Траянов“ на ул. Методи Андонов №1, от 14:00 до 16:00 часа на 04, 05 и 06 март 2020 година.
  • Състезателната работа не може да бъде копирана, снимана или изнасяна извън определеното помещение.
  • Единствено ученикътили негов родител (законен представител) може да види състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.