За учебната 2019/2020 година 10. СУ „Теодор Траянов“ осъществява прием на ученици в V клас:

  • 3 паралелки по 26 ученици
  • Избираеми учебни предмети:

– Български език и литература и  Руски език

– Математика и Информационни технологии

– Природни науки

 

  • Заявления се подават от родителя (настойника) на ученика от 01.06.2019г. до 14.06.2019 год.

 

error: Content is protected !!