ВАЖНО!!!

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 04.09.2018 Г. (ВТОРНИК) ОТ 18:00 Ч. ЩЕ ИМА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА:

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

I клас

IVд клас

error: Content is protected !!