ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 11.09.2018г. от 18:00ч. ЩЕ ИМА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА 5 КЛАС.

error: Content is protected !!