В края на месец януари 10.СУ „Теодор Траянов“ отбелязва своя патронен празник и 139 години от рождението на поета символист.

Учениците от 4в клас посветиха радиопредаване на Теодор Траянов и припомниха най-важните моменти от живота му. Талантливият поет е личност с богата европейска култура, който освен с литературните си успехи, осъществява и богата обществена и дипломатическа дейност. Участва в Балканските войни през 1912-а и 1913-а година. Включва се в четата на Христо Чернопеев и е награден със Златен кръст за храброст.

В училището е изготвено табло, представящо творчеството и дейността  на един от най-големите поети на България. Стиховете му са издавани в антологии и сборници, но това, което му носи наистина световна непреходна слава, са неговите шахматни успехи и изследванията му в областта на шахмата.

В часа на класа учениците научиха повече за Теодор Траянов и за неговите модерни виждания за света. Чрез представената презентация те се докоснаха до идеите на твореца, посветил живота си на науката, поезията и шахмата и предложен от Шведския комитет за Нобелова награда за литература.

error: Content is protected !!