УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ САМО С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ, ПЕТИ И ОСМИ КЛАС И ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ НА 15.09.2020 Г. ОТ 9:30 Ч. В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ КЛАСОВЕ ЗАПОЧВАТ ЗАНЯТИЯ НА 16.09.2020 ГОДИНА. КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЩЕ СЕ СВЪРЖАТ С ВАС ЗА РАЗЯСНЕНИЕ.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

error: Content is protected !!