Областен кръг на олимпиада по астрономия за учебната 2019/2020г.

Протокол с допуснатите до областен кръг на олимпиада по астрономия ученици >> Разпределение на учениците по учебни зали в деня на областния кръг на олимпиадата по астрономия >>