Месец преди края на учебната година участниците в Клуб „Познавам миналото, разбирам настоящето“ към проект „Твоят час“ в 10. СУ „Теодор Траянов“ поканиха гости и приятели за последната своя публична изява.
С красиви модели на народни носии от различни фолклорни области, изработени от автентични платове, участниците в клуба изненадаха своята публика. До стройната тракийска девойка с пъстровезана дреха застана напет момък от Родопите. Всеки творец защити своя избор с достойно представяне. Не липсваха и закачливи народни песни. Единадесетте макети на мъжки и женски народни носии впечатляват с разнообразие от багри и с майсторско изпълнение.
Официални гости на събитието бяха г-жа Анжела Цветкова – заместник-директор на училището и г-жа Василена Дукова – председател на училищен съвет по проект „Твоят час“. Съученици и приятели на участниците в клуба аплодираха уникалните творби.

error: Content is protected !!