На 05.10.2018 г. в Националния дворец на децата се проведе заключителна представителна изява по проект BG05M20P001-2.004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за училищата от област София-град. Във фоайето на НДД своя експозиция подредиха ученици от 10. СУ, а техният преподавател Румен Добрев беше отличен с награда за цялостна работа по проект „Твоят час“.

error: Content is protected !!