Ученици от 10. СУ “Теодор Траянов“ се включиха в занимания по интереси – клуб „Аз и природата“, с ръководител М. Кърцелянска. В него имаха възможност по интересен начин да обогатят знанията си за живата и неживата природа, да повишат екологичното си възпитание и да доразвият уменията си за работа с научна литература и природни материали, както и да се забавляват много.

В клуба разшириха знанията си за растенията, птиците, бозайниците. Намериха отговор на въпроси като: Делфинът – риба или бозайник е?, Прилепът птица ли е? и др.   Откриха връзката между организмите, преоткриха природата в литературата, написаха собствени произведения за природата, събираха и работиха с природни материали. Рисуваха, пяха и танцуваха. Посетиха „вълшебния „ кабинет в Политехническия музей  и отнесоха със себе си незабравими впечатления и много знания.

Написаха съчинения за преживяното, от които е видно , че всички са се чувствали много добре и пак биха се включили в този клуб.

error: Content is protected !!