На 23 април 2019 г. в 10. СУ “Теодор Траянов” в час по математика беше представена темата “Симетрии в математиката и изкуството”. Представители на Tonеdiko запознаха учениците от 5-ти клас с варианти на динамични ресурси, които могат да съчетаят симетриите в математиката и изкуството.

error: Content is protected !!