Всяка година, на 22 април, отбелязваме Международния ден на Земята, който има за цел да приобщи хората на планетата към идеята за опазване на околната среда. Тази година Денят на Земята призовава към опазване на изчезващите видове. Безпрецедентното глобално унищожаване и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко свързани с причините, предизвикани от човешката дейност: изменението на климата, обезлесяването, загубата на местообитания, трафика и бракониерството, неустойчивото земеделие, замърсяването и пестицидите, както и много други.

Тази година по покана на 10. СУ „Теодор Траяноя“ неправителствената организация „WWF България“ (Световен фонд за природата) направи презентация пред учениците. Тя имаше за цел да  привлече вниманието на децата върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея. Акцент в презентацията беше, че да запазим природата на нашата планета, всеки от нас може в ежедневието си да прави малки стъпки за това. Децата слушаха с интерес и с ентусиазъм участваха в дискусията след това, като споделяха своите мнения.

Със своето творчество учениците за поредна година се включиха в отбелязването на празника, като изработиха красиви рисунки и постери.

Опазването на планетата Земя не е персонален, а колективен дълг на цялото човечество. Ето защо ние от 10. СУ „Теодор Траянов“ се стремим да вдъхновим така необходимата промяна в мисленето и в действията на нашето младо поколение, които да доведат до по-устойчив начин на живот.

„Ние не сме наследили земята от предците си, а само сме я взели назаем от децата си”!

Ден на Земята – 1
Ден на Земята – 2
Ден на Земята – 3
Ден на Земята – 4
Ден на Земята – 5
Ден на Земята – 6
Ден на Земята – 7
Ден на Земята – 8
Ден на Земята – 9
Ден на Земята – 10
Ден на Земята – 11
Ден на Земята – 12

 

error: Content is protected !!