Световният ден на водата – 22 март се отбелязва всяка година, за да се фокусира вниманието на обществото върху важността на този незаменим природен ресурс. Тази година избраната тема е „Вода за всички “, в съгласие с основния поет от страните ангажимент в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Днес милиарди хора по света все още са лишени от достъп до питейна вода и ежедневно се борят за своето оцеляване и развитие.

Замърсяването е все по-сериозна заплаха за качеството на водните ресурси. Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Като резултат количеството питейна вода е значително намаляло. Изчислено е, че все още 1,1 милиарда души по света нямат достъп до подобрено водоснабдяване и над 2,5 милиарда души в света живеят без подходяща канализация.

Учениците от 10. СУ „Теодор Траянов“ се включиха в отбелязването на Деня на водата за поредна година чрез изработването на постери и рисунки. Проектите  бяха изложени във фоайето на училището.

Презентацията „Вода за всички!” бе представена на учениците в час на класа. От нея  те научиха любопитни и интересни факти за недостига на питейна вода.

Чрез инициираните мероприятия смятаме, че допринесохме за популяризиране на Световния ден на водата сред учениците. Поставихме акцента върху обединяване на усилията за пестене на водата.

Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всички!

error: Content is protected !!