В световния ден против тормоза в училище –  призив за добри постъпки и розово настроение в 10. СУ „Теодор Траянов”

Всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва “Денят на розовата фланелка” и в училищния календар на 10. СУ „Теодор Траянов“ той е добра традиция.

По предложение на Ученическия съвет в Световния ден против тормоза в училище поставихме на фокус ДОБРОТО. Създадохме „Книга на доброто на 10. СУ „Теодор Траянов“. Всеки клас подготви своя страница за книгата, но тъй като извънредната ситуация поставя някои ограничения пред нас, ще завършим проекта, когато всички ученици имат възможност да донесат своето творчество.

Класните ръководители представиха тематична презентация в Часа на класа, а по предложение на четвъртокласниците-дебютанти в ученическото самоуправление се отдели време за споделяне на добри дела, извършени от децата и учителите.

Обединени и сплотени отново показахме, че нашето училище не е място, където се толерира агресията и тормоза.


 
       
 

error: Content is protected !!