Национална програма „Отново заедно“

10. СУ „Теодор Траянов“ участва в Национална програма „Отново заедно“. За учениците от I до IV клас е организиран отдих от 03.07.2022 г. до 08.07.2022 г. в град Трявна. Желаещите да се включат, попълват заявление (по образец) в канцеларията на училището, в срок до 22.06.2022 г. За подалите заявление, ще бъде извършено класиране по следните критерии:

  • Ученици, класирали се на челни места на математически състезания, олимпиади и други – 10 т.
  • Ученици с отличен успех – 15 точки
  • Ученици от социално слаби семейства в неравностойно положение и ученици със СОП – 20 точки
  • Ученици, загубили близки от COVID-19 – 25 точки
  • Ученици с добро поведение, липса на агресия и без наложени наказания – 30 точки

Учениците от V до X клас ще имат възможност да се включат в Националната програма „Отново заедно“ във II етап.