История на 10. СУ

1964 г.

„Историята на 10. СУ „Теодор Траянов“ е тясно свързана с изграждането на новия жилищен комплекс Младост 1, проектът за който е изготвен под ръководството на арх. Богдан Томалевски и завършен през 1964 година. В средата на 60-те години започва и строителството на Младост 1.

1969 г.

Строежът на 10. ОУ започва през 1969 и е завършен през 1973 г. През следващата година сградата е използвана от военнослужещи към инженерно-строителните войски.

1975 г.

През септември 1975 година 10. ОУ посреща първите си възпитаници.
За пет години от откриването си в училището се обучават над 1200 ученици.

1991/1992 г.

През 1991/1992 година в 10. ОУ се формират първите паралелки в София с разширено изучаване на изобразително изкуство от първи клас. Насочеността на училището към изобразителното изкусво продължава дълги години, видоизменя се и се адаптира според изискванията на времето – учениците се обучават в профил „Изкуства“ с акцент компютърна графика. А през следващата учебна година е разкрита паралелка с разширено изучаване на хореография.
От 1992 г. 10. Основно училище носи името на поета символист Теодор Траянов.

1997/1998 г.

Началото на учебната 1997/1998 г. донася радост и гордост на учениците, преподавателите и директора Анна Божкова – училището вече е СОУ. Приети са първите деветокласници с профил „Фотография и журналистика“.

2000 г.

През месец май 2000 година училището чества 25 годишния си юбилей и изпраща първите си абитуриенти.

2004 г.

Първото десетилетие на новия век е изпълнено с различни прояви на възпитаниците на 10 СОУ. Ето някои от тях:
През април 2004 г. в Художествената академия под патронажа на японското посолство се провеждат турнири по ГО, на които състезателите от шахматния клуб „Мисъл“ се класират на първо място. Впечатлени от тяхната игра, гостите от Япония заснемат филм за училището.
В този период започва и сътрудничество с първата галерия за детско изкуство в София – галерия „Лозенец“, която представя редовно ученически творби в салоните за детско изкуство в различни столични галерии и институции.

2005 г.

През май 2005 година училището изпраща три паралелки абитуриенти, една от които е профил „Изкуства“ с разширено изучаване на френски език.

2006/2007 г.

А през учебната 2006/2007 година е осъществен прием в единствената по рода си в София паралелка с профил „Изкуства“ – рекламен дизайн и разширено изучаване на английски език. За учениците са обособени два кабинета по изобразително изкуство и компютърен кабинет със специализиран софтуер. В края на годината училището е представено с изложба в Народното събрание.
Следващата учебна година също е белязана с няколко събития – училището ни е поканено от МОН да подреди изложба с творби на учениците ни от профил „Изкуство“ в хотел „Шератон“ по повод посещението на европейския комисар за трудова заетост и равни възможности; подписваме договор с НБУ за преференциален прием на ученици от профилираните паралелки.

2011 г.

2011 година също е наситена с изяви на учениците – по покана на община Младост в институцията е организирана изложба за 134-та годишнина от гибелта на Васил Левски под наслов: „Времето е в нас и ние сме във времето“, а през юни учениците ни участват в празника на район Младост с рисунки на асфалт и изложба на открито. През май същата година във фоайето на Младежкия театър е открита изложба на рисунки на ученици от специализираните паралелки. Постановки на деца от двата театрални клуба към проект „Успех“ са представени в читалище „Младост“ и впечатляват гостите и родителите.

2012/2013 г.

Учебната 2012/2013 година е открита от новия директор на училището – Нели Филипова. Сградата вече разполага със специално обзаведени кабинети и стаи за обучение на 5- и 6-годишни деца в подготвителни групи.
131-та годишнина от рождението на патрона на училището, Теодор Траянов, е чествана в Мраморното фоайе на Столична библиотека на 31 януари 2013 г. с концерт, програма и изложба на ученици – илюстрации по стихове на поета символист.
През април е отбелязана, с множество прояви, Седмицата на детската книга – среща с любими писатели, карнавал на приказните герои, четения, дарения на книги за деца за библиотеката и др.

2014 г.

Патронният празник през 2014 г. е честван в Младежкия театър „Николай Бинев“ с изложба на ученици от I – XII клас, където са представени над 40 творби живопис, графика и компютърна графика, както и с посещение на театрална постановка за учениците от първи до седми клас. А седмица по-късно, в началото на февруари, в читалище „Младост“ е организиран голям училищен концерт с изпълнения на деца от вокалната група, танцовата група, музикални инструментални изпълнения и интересни драматизации.
На 19.05.2014 г. във ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“ по повод 24-ти май е открита изложба с рисунки от ученици от нашето училище, високо оценена от преподавателите във факултета, което е оценка и за професионалната работа на учителите по изобразително изкуство.

2015 г.

2014/2015 учебна година е юбилейна за училището – 40 години от създаването му.
Повод за радост е и това, че численият състав на учениците продължава да расте в сравнение с предходните години, когато се наблюдаваше значителен спад: 2012/2013 – 302 ученици в 17 паралелки; 2013/2014 – 382 ученици в 20 паралелки; а тази учебна година започна с 436 ученици, разпределени в 22 паралелки. Увеличава се и педагогическият и непедагогически персонал.
Приключва ремонтът на новото помещение, предназначено за библиотека и след няколкогодишно преустановяване на дейността си библиотеката отново отворя врати в средата на януари 2015 г.
По повод юбилея е издаден юбилеен брой на вестник с интервюта на директора, учители, бивши изтъкнати възпитаници и настоящи ученици, изявени в различни области, мнения на ученици и родители, някои от които също са учили в училището. Вестникът е богато илюстриран с много снимки, отразяващи разнообразните им дейности и интереси, както и техни творби в областта на изобразителното изкуство и изящната словесност.
Концертът е проведен на 21 април 2015 г. в столичната зала „Света София“ под наслов „2Х20“. Сценографията и красивите костюми са на висотата на изпълненията. Във фоайето на зала „Света София“ е подредена изложба с картини на наши талантливи ученици. Сред гостите, наред с официалните лица, можеха да се видят много наши бивши колеги и директори, които в различни периоди са оставили част от себе си и са допринесли за изграждане имиджа на училището.
През лятото на 2015 г. е ремонтиран изцяло първият етаж на училищната сграда, кабинетите са цялостно обзаведени. През същата година благодарение на дарения, постъпили в Училищното настоятелство, са ремонтирани коридори, актовата зала, закупени са проектори и озвучителна техника.

2015/2016 г.

Новата учебна 2015/2016 г. започва с 24 паралелки, с две повече от предходната година и 507 ученици.
Провеждат се редица мероприятия като отбелязване на Световния ден на борба със спин, Националната седмица на грамотността, изложба на кукерски маски, изработени от ученици от първите и трети класове, изложба в община Младост, организирани са Коледен и Великденски базар, отбелязан е Международният ден на Земята – с изложба, изработване на еко-табели за дървета, презентация и засаждане на дърво в двора на училището.
През втория учебен срок в училището е създаден УНИЦЕФ клуб за правата на детето – пилотен проект, чрез който Детският фонд на ООН в България подкрепя изграждането на модел на образование за правата на детето в българската образователна система. 10. СОУ „Теодор Траянов“ е единственото столично училище от общо шест в страната, в които са създадени такива клубове.
От 01.08.2016 г. с въвеждането на Закона за предучлищното и училищно образование (ЗПУО) 10. СОУ е преименувано с 10. СУ „Теодор Траянов“.

2016/2017 г.

През 2016/2017 учебна година училището продължава да се разраства – учебната година започва с 604 ученици, 28 паралелки и 50 учители. Продължава да се обновява и материално-техническата база – изцяло са обзаведени няколко кабинета на IV етаж, ремонтирани са тавани на коридори и е сменено осветлението на II етаж, извършен е цялостен ремонт и оборудване на актовата зала, основен ремонт на физкултурния салон, обзавеждане на ресурсен кабинет.
И тази учебна година е изпълнена с многобройни инициативи и изяви на учениците. За пореден път е подредена изложба в район Младост на Столична община, седмица преди честването на Деня на народните будители.
На 13.12 2016 г., е учреден Обществен съвет, а малко по-късно и Ученически парламент.
135-та годишнина от рождението на Теодор Траянов е почетена с музикално-поетичен спектакъл.
На 22.02.2017 г. е отбелязан Световния ден против тормоза в училище, известен още като „Ден на розовата фланелка“. Проявата е осъществена съвместно със Столична община, район Младост и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Събитието е уважено от много гости и придружено от различни дейности, в които се включват всички класове.
На 05.04.2017 г. се провежда среща между ученици от УНИЦЕФ клуба за права на детето към 10. СУ и екипите на норвежкия детски омбудсман и българския омбудсман. Учениците от нашия клуб имаха възможност да изразят мнението си по въпроси, засягащи правата на децата, доверието към институциите в България, които защитават техните права и интереси и как тези институции да присъстват по-осезаемо в училище. Учениците направиха презентация по дискутираните въпроси. Клубът участва и в друга инициатива на 1-ви юни, Деня на детето. В парк-комплекс „Камбаните“ участниците в клуба отправиха своето послание към всички деца, като всеки един написа върху син балон право от Конвенцията, което го е впечатлило най-много и го пусна в небето.
Международният ден на Земята, чиято тема тази година е „Природозащитен и климатичен характер“, отново е отбелязан в училище на 22 април. Гост е доц. д-р Цветан Златанов от Института за гората към БАН, който представи презентация за влиянието на променящия се климат върху българските гори и филма „(Не)възможен баланс“, дело на БАН.
На 24.04.2017 г., на церемония по връчване на награди и отличия на обявения от Националния дворец на децата Международен детски фестивал „Млади таланти“, с първа награда в раздел „Изобразително изкуство“ е отличен ученикът от XI клас Димитър Захариев, за радост и гордост на цялото училище и особено на неговите преподаватели Анита Георгиева и Румен Добрев.
Начало на нова традиция е поставена тази година при изпращане на абитуриентите. За първи път на завършващите са връчени плакети с логото на училището и годината на завършване: „Випуск 2017“.

2017/2018 г.

Творческите изяви на учениците продължават и през 2017/2018 учебна година, като успоредно с традиционните изяви – изложба в административната част на сградата на район Младост в Общината, посветена на патрона на училището Теодор Траянов, Световния ден на борба с тормоза, Световният ден на водата, Деня на Земята, Седмицата на детската книга и др. – на 15.02.2018 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е представена изложба на ученици, на която присъстват уважавани гости и представители на различни културни институции, а в началото на март посолството на Япония в България организира посещение в нашето училище, по време на което първокласниците се запознават с някои от японските пролетни празници и участват в уъркшоп за изработване на оригами.
На 12.05.2018 г. по време на традиционния конкурс за моделиране на биологични обекти, организиран от РУО София-град и проведен в Националния природо-научен музей, демонстрация на модели са направени и от ученици от VII клас, под ръководството на г-жа Христина Боянова. Журито присъжда престижната втора награда на Ина Евтимова, участваща с модел, представящ движението на слънчогледа, а още двама ученици от нашето училище са отличени с поощрителни награди.
По същото време друга наша ученичка – Ема Ленкова от Vб клас – спечели златен медал и грамота на финала на 6-то Международно състезание по английски език HIPPO, проведено в Лидо ди Йезоло, Венеция. Тя се състезава с деца от 27 страни, а нашето училище е единственото в столицата, което изпраща финалист за ниво HIPPO 1.

2018/2019 г.

Учебната 2018/2019 година започва с 671 ученици, 31 паралелки и 55 учители! Продължени са и дейностите по облагородяване на материалната и обогатяване на техническата база – направен е ремонт на административния корпус, на всички ученици от I до VII клас са закупени шкафчета, закупени са нови лаптопи за учителите и е обособен нов копирен център.
Изявите и наградите продължават и тази година.
На 5.10.2018 г. в Националния дворец на децата се провежда заключителна представителна изява по проект „Твоят час“ за училищата от област София-град. Във фоайето на НДД е подредена експозиция на ученици от нашето училище, а техният преподавател Румен Добрев е отличен с награда за цялостна работа по проекта.
На 20.12.2018 г. 10. СУ „Теодор Траянов“ е наградено с почетен плакет от Съюза на математиците в България за отлично представяне на ХХ Софийски математически турнир.
А в навечерието на Коледните празници директорът на нашето училище – г-жа Нели Филипова – е номинирана и наградена в Националния конкурс на СБУ за най-добър социален партньор – „Директор на годината – 2018“. Отличието е за постигнати високи резултати и личен принос в развитие и усъвършенстване на социалното партньорство. Наградата е връчена от министъра на образованието, г-н Красимир Вълчев.
Наред с традиционните празници, които се отбелязват тържествено всяка година с различни прояви, през тази учебна година се честват и Европейският ден на здравословното хранене (08.11.2019), Световният ден на добротата (13.11.2019); по случай 3 март, ученици от начален курс възкресиха Вазовите герои от „Под игото“ в незабравимата сцена на изпита. Впечатляващо представление с автентична обстановка и декор – плод на всеотдайната работа на учителите от начален курс Донка Иванова, Велина Симеонова, Ирена Цветанова и преподавателката по изобразително изкуство Анита Георгиева.
В началото на април знаменосецът на 10. СУ и двете асистентки участват в освещаване на училищното знаме, заедно с други софийски училища пред катедралата „Св. Александър Невски“.
На 16 април 2019 г. в актовата зала на училището и под ръководството на г-жа Ваня Костадинова с презентации, проекти и викторина, е проведен Час по Конституция, с което е отбелязана 140-та годишнина от създаването на Търновската конституция. А седмица по-късно, в навечерието на Великденските празници, лазарки от клуба по извънкласни дейности „Историята в киното и традициите“, ръководени от г-жа Костадинова, в пъстри национални носии преминават с ритуални танци през училищната сграда, благославяйки за здраве, берекет и успехи малки и големи.
Във връзка със 140-тия юбилей на Търновската конституция на 25 април представителна група ученици от VI и VII клас посещава Народното събрание, където разглеждат постоянната експозиция от снимки и документи, свързани с историята му и присъстват на пленарно заседание, за да видят къде и как се създават законите.
9 май 2019 г. освен Ден на Европа, е и Ден на отворените врати в 10. СУ.
За втора поредна година 10. СУ има финалист на Международното състезание по английски език HIPPO в Лидо ди Йезоло, Венеция. Магдалена Тодорова от IVб клас е отличена със златен медал и грамота в състезание с 46 деца от 20 държави за възрастовото си ниво.

2019/2020 г.

През 2019/2020 учебна година продълважа успешното развитие на училището. Реализиран е Държавен план-прием за ученици в гимназиален етап с профил „Обществени науки“.
По време на епидемията от COVID-19 училището преминава към обучение в електронна среда. Бързо и успешно учебният процес бе подчинен на изискванията на времето с помощта на родителите на нашите ученици“. ……
За българина училището е трепет и част от неговата памет. А историята на 10. СУ „Теодор Траянов“ пази паметта на повече от две поколения свои възпитаници, учители и родители.