Обществен съвет

Със заповед № 260 / 13 .12.2016 г. на Директора на 10 СУ Нели Филипова за членове на Обществения съвет са утвърдени:

1. Меглена Запрянова Генева – родител на ученик от IIд клас – Председател

2. Валентин Колев – главен специалист “Младежки дейности, спорт и туризъм” в район „Младост“

3. Катина Димитрова Иванова – родител на ученици от ПГ„б“-6 год. и IIIб клас

4. Добромир Иванов Стоянов – родител на ученик от Iв клас

5. Васил Донов Тошев – родител на ученик от IIIв клас

6. Радостина Милчова Николова-Петрин – родител на ученик от VIа клас

7. Антоанета Василева Стефанова – родител на ученик от Ха клас

Резервни членове:

1. Емилия Младенова – представител на район “Младост”

2. Първолета Борисова Бешкова – родител на ученик от Iд клас

3. Емилия Георгиева Бързакова-Ценева – родител на ученик от Iг клас.

4. Светлана Николаева Велчова – родител на ученик от VIа клас

5. Веска Симеонова Златева – родител на ученик от IIг клас

6. Димитър Стоянов Драгомиров – родител на ученик от Vа клас

7. Даниела Иванова Първанова – родител на ученик от XIа клас

Download (PDF, Unknown)