Настоятелство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Ирина Николаева Митрева – председател
Мариан Стоянов Върбанов – член
Ирена Василева Петрова – член
БАНКОВА СМЕТКА:
Първа инвестиционна банка – София, клон “Младост”
IBAN:BG20FINV91501215649938 BGN
Банков код FINVBGSF
Сдружение “Училищно настоятелство”Успех”при 10 СУ “Теодор Траянов”

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Покана за събрание на Училищно настоятелство “УСПЕХ”