10 СОУ “Теодор Траянов” – 2015 – 40 годишен юбилей


МОДЕРНО УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ

          

Строежът започва през 1969 г. През 1973 г. е завършена сградата на 10 основно училище, предназначена за задоволяване на нуждите на живеещите в ЖК „Младост“ 1.

През 1974 г. сградата е използвана от военнослужещи към инженерно-строителните войски. През септември 1975 г. на първия етаж на училището е настанена XXV поликлиника, а във фоайето е имало денонощна аптека и логопедичен кабинет. На следващите етажи 10 ОУ посреща първите си възпитаници. За пет години от откриването си в институцията вече се обучават над 1200 ученици. Постепенно са разкрити кабинети по готварство, металообработване, дървообработване.

През 1984 г. 10 ОУ получава кабинет по химия като подарък от Минния факултет към ВМГИ. През учебната 1985/86 година училището вече разполага с разширена база – ХХV поликлиника предоставя използваните от нея стаи на първия етаж за кабинети и за обучение на учениците.

От учебната 1991/92 г. в 10 ОУ се формират първите паралелки в София с разширено изучаване на изобразително изкуство от първи клас. Традицията продължава и до днес – нашите ученици успешно се обучават в ппрофил „Изкуства“ – Изобразително изскуство, с акцент компютърна графика.

От 1992 година 10 основно училище носи името на поета символист Теодор Траянов. През учебната 1993/94 г. в училището е разкрита паралелка с разширено изучаване на хореография. Началото на учебната 1997/98 г. носи много радост и гордост на учениците, преподавателите и на директора Анна Божкова – училището вече е СОУ. Приети са първите деветокласници в профил „Фотография и журналистика“. През същата година 10 СОУ „Теодор Траянов“ става първото в София, в което учениците от начален курс се обучават по програмата „Стъпка по стъпка“, въведена в 19 страни от фондация „Строс“. Системата е нов начин за общуване между деца, учители и родители. На 18 май 2000 г. училището чества 25-годишния си юбилей.

На 22 май 2000 г. е първият абитуриентски бал в 10 СОУ „Т. Траянов“. През юни гост на институцията е тогавашният министър на външните работи Надежда Михайлова.

През април 2004 г. в Художествената академия под патронажа на японското посолство се провеждат турнири по ГО – игри, на които състезателите от шахматния клуб „Мисъл“ при 10 СОУ с ръководител Славея Борисова се класират на първо място. Впечатлени от тяхната игра, гости са секретарят на японското посолство и председателят на Българската асоциация по ГО. Гостите от Япония заснемат и филм за 10 СОУ.от 2005 г. училището си сътрудничи с първата галерия за детско изкуство в София – галерия „Лозенец“, като представя редовно ученически творби в салоните за детско изкуство в различни столични галерии и институции.

Пре учебната 2006/07 е осъществен прием след VII клас в единствената по рода си в София паралелка с профил „Изуства“ – Рекламен дизаин и английски език. За обучението на учениците са отделени два кабинета по изобразително изкуство и компютърен кабинет със специализиран софтуер. В края на учебната година училището е представено с изложба в Народното събрание. През май 2008 година 10 СОУ „Т. Траянов“ е поканено от МОН да подреди изложба с творби на учениците от профил „Изкуство“ в хотел „Шератон“ по повод посещението на европейския комисар за трудова заетост и равни възможности Владимир Шпидла в България. През 2008 година Нов български университет подписва договор с 10 СОУ за преференциален прием на ученици от профилираните паралелки, които и до сега успешно се реализира. През същата година клубът на 10 СОУ с ръководител Стефана Ангелова заема първо място в състезанието по проект „Столична мрежа на училищни европейски клубове“.

През юни 2011 година учениците на 10 СОУ „Т. Траянов“ са поканени на празника на район „Младост“ за участие с рисунки на асфалт и изложба на открито. През същата година преподавателите на 10 СОУ „Теодор Траянов“ успешно се включват към проекта „Успех“ с над 10 клуба в различни области. Прекрасните постановки на децата от двата театрални клуба „Диалози, монолози“ и „Без завеса“ и творбите на учениците от ателието по приложни изкуства, представени с изложби във фоайето на училището и читалище „Младост“, впечатляват гостите и родителите.

От учебната 2012/13 г. училището разполага със специално обзаведени кабинети и стаи за обучение на 5- и 6-годишни деца в поготвителни групи.

През януари 2013 г. в Столичната библиотека се отбелязва патронният празник на училището с концерт и изложба с творби на ученици.

През януари 2014 г. патронният празник е честван в Младежкия театър „Николай Бинев“ с откриване на изложба с творби на ученици.

През май 2014 г. е представена изложба с творби на наши ученици във Факултета по начална и предучилищна педагогика.