Заместник – директори

Анжела Цветкова

Заместник-директор, учебна дейност
Образование: висше – магистър
Старши учител по ХИМИЯ и ООС, МАТЕМАТИКА и ИТ
IV ПКС

Елеонора Йорданова-Петкова

Заместник-директор, учебна дейност
Образование: висше – магистър
Учител по ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ
V ПКС

Михаела Георгиева

Заместник-директор, административно-стопанската дейност
Образование: висше – магистър