Държавни зрелостни изпити

При явяване в сградата зрелостниците се легитимират с лична карта, шофьорска книжка или международен паспорт и представят служебна бележка за допускане до ДЗИ – майска сесия на учебната 2014-2015 учебна година. Зрелостниците заемат определените им места в залите 15 (петнадесет) минути преди началото на изпита. Задължително се пише с химикалка с черен цвят.
Пожелаваме успех на всички зрелостници!