Ден на земята

Възстановяване на нашата Земя

Съвременният човек се фокусира върху естествените процеси, нововъзникващите зелени технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите в света. От всеки от нас зависи да се възстанови Земята, не е само защото ни е грижа за природния свят, но и защото живеем в него. Всички ние се нуждаем от чиста природа, за да поддържаме нашите работни места, поминък, здраве и щастие. Здравата планета не е опция – тя е необходимост.

Около 1 милиард души в 192 държави вече участват в дейности, посветени на Деня на Земята всяка година, което го прави най-голямата гражданска инициатива в света.

Учениците от 10.СУ „Теодор Траянов“ изразиха съпричасност към инициативите за възстановяване на Земята, като направиха проучвания за качеството на въздуха в различни точки на света. Проуванията бяха в световен мащаб, континета Азия, България и района на училището.

  Днес ви каним да станете част от Деня на Земята и да се включите в различни инициативи за възстановяването на планетата . 

За повече информация:

Earth Day 2021