Две свободни места за учебната 2024/2025 г. 

Съобщение

За учебната 2024/2025 г.
10. СУ „Теодор Траянов“
обявява две свободни места
за прием в V клас в паралелка с избираеми учебни часове
по ЧУЖД ЕЗИК – ИСПАНСКИ ЕЗИК