ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – М. СЕПТЕМВРИ 2021/2022Г.