Галерия

10. СУ „Теодор Траянов“

Библиотека

Кабинети

Коридори и фоайета

Конферентна зала

Учителска стая

Салон

Санитарни помещения и столова

Материална база

Ремонтирани и модерно обзаведени учебни кабинети

Интерактивни дъски и проектори

Компютърни кабинети

Конферентна зала

Индивидуални шкафчета за учениците

Физкултурен салон

Богата библиотека с малък копирен център

Столово хранене

Медицински кабинет