Втора осъществена мобилност на учители от 10. СУ „Теодор Траянов“ по програма „Еразъм +“

Педагогически специалисти от 10. СУ се включиха в обучение на тема „STEM” по програма „ЕРАЗЪМ +“ – Мобилност на персонал в училищното образование; Проект № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000146975.

Обучението по европейската програма се проведе в гр. Брага, Португалия. В периода 26.02.2024 г. – 06.03.2024 г. участниците в проекта надградиха своите познания в сферата на иновативните STEM методи на преподаване, STEM инструменти и тяхното приложение в обучението. Посетиха STEM Academy Braga, където имаха възможност да се запознаят с различни практики за прилагане на STEM обучение. Усъвършенстваха своите комуникативни и социални умения чрез активно общуване на английски език. Развиха своите интеркултурни знания и компетентности чрез взаимодействие и работа с колеги от други държави.

В края на обучението всички педагогически специалисти, участвали в тази Мобилност, получиха сертификати и бяха наградени със специален плакет за отлично представяне.

 

Галерия