IV клас – 6 свободни места

VI клас – 4 свободни места

VII клас – 11 свободни места

XI клас – 12 свободни места

              

                       ДИРЕКТОР: /п/

                                    /Н.Филипова/

error: Content is protected !!