1. Крайният срок за подаване на заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити – майска сесия е 16.03.2016 г.
2. Уважаеми Родители,
на 22.03.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща по класове!