10 Средно училище „ТЕОДОР ТРАЯНОВ”

Уведомява родителите на децата и учениците от

подготвителни групи 5 и 6 годишни, 1 клас и 5 клас, че

на 07.09.2016 г. от 18:00 часа       

ще се проведе родителска среща в сградата на училището.

От РЪКОВОДСТВОТО