ТРЕТИ МАРТ – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ

Денят на Освобождението на България от османско иго 3 март е Националният празник на България от 1991 г.
На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано е подписан мирен договор между Русия и Османската империя. Слага се край на Руско-турската война.Тогава, на Трети март, България възкръсва за нов живот, след 500 години османско владичество.

Трети март
от Атанас Стоянов

Трети март! Трети март!
Чакан празник, свята дата.
Трети март! Трети март!
Ден рожден на свободата.

Трети март! Трети март!
В мир народът ни добрува.
Трети март! Трети март!
Днес България празнува.

Учениците от 2а клас, с класен ръководител Диана Каралъмова, научиха няколко от най-хубавите стихотворения и песни, писани за България и ги подготвиха като тържество в класната стая, с което поздравиха своите родители. С много старание, гордост и любов изработиха тематични книжки за празника.

Учениците от 2г клас, с класен ръководител Велина Симеонова, подготвиха радиопредаване, в което поздравиха всички учители и ученици с одата „Опълченците на Шипка“.

Честит празник на всички ученици и учители!

 

 

 

Денят на розовата фланелка

В световния ден против тормоза в училище –  призив за добри постъпки и розово настроение в 10. СУ „Теодор Траянов”

Всяка последна сряда на месец февруари се отбелязва “Денят на розовата фланелка” и в училищния календар на 10. СУ „Теодор Траянов“ той е добра традиция.

По предложение на Ученическия съвет в Световния ден против тормоза в училище поставихме на фокус ДОБРОТО. Създадохме „Книга на доброто на 10. СУ „Теодор Траянов“. Всеки клас подготви своя страница за книгата, но тъй като извънредната ситуация поставя някои ограничения пред нас, ще завършим проекта, когато всички ученици имат възможност да донесат своето творчество.

Класните ръководители представиха тематична презентация в Часа на класа, а по предложение на четвъртокласниците-дебютанти в ученическото самоуправление се отдели време за споделяне на добри дела, извършени от децата и учителите.

Обединени и сплотени отново показахме, че нашето училище не е място, където се толерира агресията и тормоза.


 
       
 

Патронен празник

В края на месец януари 10.СУ „Теодор Траянов“ отбелязва своя патронен празник и 139 години от рождението на поета символист.

Учениците от 4в клас посветиха радиопредаване на Теодор Траянов и припомниха най-важните моменти от живота му. Талантливият поет е личност с богата европейска култура, който освен с литературните си успехи, осъществява и богата обществена и дипломатическа дейност. Участва в Балканските войни през 1912-а и 1913-а година. Включва се в четата на Христо Чернопеев и е награден със Златен кръст за храброст.

В училището е изготвено табло, представящо творчеството и дейността  на един от най-големите поети на България. Стиховете му са издавани в антологии и сборници, но това, което му носи наистина световна непреходна слава, са неговите шахматни успехи и изследванията му в областта на шахмата.

В часа на класа учениците научиха повече за Теодор Траянов и за неговите модерни виждания за света. Чрез представената презентация те се докоснаха до идеите на твореца, посветил живота си на науката, поезията и шахмата и предложен от Шведския комитет за Нобелова награда за литература.

АСТРОНОМИЯ, Областен кръг 2021

Във връзка с предстоящия областен кръг на олимпиадата по астрономия, която ще се проведе на 14.02.2021 г. от 14:00 часа в 10.СУ, е необходима следната информация от училищата, провели общински кръг на олимпиадата по астрономия:

  1. Протоколи за класираните за областния кръг ученици
  2. Списък на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите им
  3. Декларация за участие в по-висока състезателна група на олимпиадата по астрономия
  4. Списък на учениците със специални образователни потребности

Указания за провеждане на олимпиадата по астрономия

Протоколите да бъдат изпратени на email: olastr10su@abv.bg

Краен срок  06.02.2021 г.

error: Content is protected !!