Изберете страница

10. СУ „Теодор Траянов“
Модерно училище с традиции

Комфортна среда
за Вашите деца

Изцяло обновена
материална база

Електронно обучение в 10. СУ „Теодор Траянов“
Виж повече
Седмична програма на провежданите занятия
Виж повече

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

VIII клас

IX клас

XII клас

ПОВЕЧЕ ЗА 10. СУ „Теодор Траянов“

Създадено през 1975 година като основно училище, през 1997 година е преобразувано в Средно общообразователно училище. Първото в България, което работи по програмата „Стъпка по стъпка“ на фондация „Отворено общество“ и е образователен модел за училищата в страната.

От 1990 година е с профил „Изкуства – Изобразително изкуство с изучаване на компютърна графика в часовете по рисуване. Училището е в договорни отношения с Нов Български Университет за преференциален прием на завършилите профил „Изкуства“.

Нашите талантливи ученици са носители на престижни награди от национални и международни конкурси.

ВАШИТЕ ДЕЦА СА В ДОБРИ РЪЦЕ

Ремонтирани и модерно обзаведени учебни кабинети

Интерактивни дъски и проектори

Компютърни кабинети

Конферентна зала

Индивидуални шкафчета за учениците

Физкултурен салон и спортна зала

Богата библиотека с малък копирен център

Столово хранене

Медицински кабинет