ТРЕТИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „БИОЛОГИЯТА – ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ

На 14.05.2017 г., в Националния музей „Земята и хората”, се проведе конкурс за моделиране на биологични обекти, организиран от РУО – София–град. Поставената тема за моделиране тази учебна година е: „Отделянето – основен жизнен процес на биологичните системи”.
Конкурсът има за цел да стимулира логическото мислене и творческите способности на учениците и задълбочава интереса им към предметите от КОО „Природни науки“.
10 СУ „Теодор Траянов” участва с представители във Втора възрастова група. Аналогови модели изработиха учениците от 8 „А“ клас – Александра Михайлова, която участва с „Устройство на бъбрек при човек” и Явор Зайнелов – с „Отделителна система на скакалец”.

Рисунки върху асфалт в Младост

На 27. април 2017 год., в парка на жк Младост 3, ученици от 5. и 6. клас на 10. СУ „Теодор Траянов“ участваха в инициативата „Шарени пътеки”. Тази идея е породена от желанието кварталът да става едно все по-приятно, все по-цветно, уютно и безопасно място за живеене.

Млади таланти – 2017

     Приключи обявеният от Националния дворец на децата Международен детски фестивал „Млади таланти 2017“. С първа награда в раздел „Изобразително изкуство“ е отличен ученикът от 11 клас Димитър Захариев, а негови ръководители са Анита Георгиева и Румен Добрев.

     На специална церемония талантливият ученик получи грамота и за пореден път представи достойно 10 СУ „Теодор Траянов“.

Среща между учениците от Уницеф клуб и екип на Омбудсмана

          На 05.04.2017 г. се състоя среща между учениците от Уницеф клуб за права на детето към 10 СУ „Теодор Траянов“ и екипите на норвежкия детски омбудсман и българския омбудсман. На тази среща учениците от клуб Уницеф имаха възможността да вземат участие и изразят своето мнение по въпроси, засягащи правата на децата, доверието в институциите в България, които защитават техните права и интереси и как тези институции да присъстват по-осезаемо в училище; как децата се справят с агресията и тормоза в училище; взаимоотношенията им със съучениците и учителите. На учениците им беше предоставена възможността да направят презентация по дискутираните въпроси. В края на срещата те споделиха своите впечатления:
„Срещата ми хареса. Научих много нови и полезни неща, запознах се с приятни хора и се надявам плановете, които определихме да се осъществят.“ – Димитър, 11а клас
„Прекарах прекрасно време с хора, които споделят моето мнение.“ – Борислав, 11а клас

Българската мартеница – идентичност и красота

Имаме  награда от Първи столичен конкурс за мартеница, организиран от РУО  София град, на тема:  „Българската мартеница – идентичност и красота“! 

Марияна Йорданова ученичка от  6а клас в 10 СУ “Теодор Траянов”, спечели поощрителна награда за своята мартеница – „Пижо и Пенда“.
Untitled-2s