Category Archives: Архив

архив

Бланки на документи, попълвани от родители (настойници) – 2016 / 2017

Отсъствия по уважителни причини – до 7 дни

Download (DOCX, 13KB)

Отсъствия по уважителни причини – до 3 дни

Download (DOCX, 13KB)

Заявление ПГ – 6г

Download (DOCX, 13KB)

Заявление ПГ – 5г

Download (DOCX, 13KB)

Заявление за записване – 2-12 клас

Download (DOCX, 14KB)

Заявление – голямо

Download (DOCX, 13KB)

Заявление за записване – 1 клас

Download (DOCX, 13KB)

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

10 Средно училище „ТЕОДОР ТРАЯНОВ”

Уведомява родителите на децата и учениците от

подготвителни групи 5 и 6 годишни, 1 клас и 5 клас, че

на 07.09.2016 г. от 18:00 часа       

ще се проведе родителска среща в сградата на училището.

От РЪКОВОДСТВОТО

Новини – 14.03.2016

1. Крайният срок за подаване на заявление за явяване на Държавни зрелостни изпити – майска сесия е 16.03.2016 г.
2. Уважаеми Родители,
на 22.03.2016 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща по класове!