Свободни места в I клас за учебната 2018/2019 г.

Свободни места в I клас за учебната 2018/2019 г.

 

След приключване на трети етап на класиране и съгласно Протокол №6/20.06.2018 г. на комисията за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

  1. Първи клас – 8 свободни места.

Директор: /п/
/Нели Филипова/

 

Свободни места – I клас за учебната 2018/2019 г.

10 СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ – ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“

След приключване на втори етап на класиране и съгласно Протокол № 4 / 13.06.2018 г., комисията за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

1. Първи клас – 12 свободни места.

Директор:
/Н.Филипова/
Елена Грозданова
съгласно заповед № 801/29.05.2018 г.