Трето класиране

Download (DOCX, 13KB)

Свободни места за второ класиране

10 СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ ГРАД СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“

След приключване на първи етап на класиране и съгласно Протокол № 2 на комисията за прием на ученици в ПГ -5г, ПГ-6г. и I клас за учебната 2017/2018г., 10 СУ „Теодор Траянов“ обявява следните свободни места:

1. Подготвителна група 5 годишни – 4 свободни места.
2. Подготвителна група 6 годишни – 10 свободни места.
3. Първи клас – 14 свободни места.

В класирането за втори етап могат да участват, както подалите заявления до момента, така и новопостъпили заявления в рамките на определения срок. ( 09.06.2017г. – 12.06.2017г.)

ДИРЕКТОР: /п/
/Н.Филипова/

Уницеф клуб

На 1 юни участници в Уницеф клуб за права на детето към 10 СУ “Теодор Траянов” отправиха своето послание към всички деца. Събитието се случи в парк-комплекс “Камбаните”, където многократно е била провеждана Международната детска асамблея “Знаме на мира”. Всеки ученик написа върху син балон правото от Конвенцията за правата на децата, което го е впечатлило най-много и го пусна, за да “достигне” до всички деца.

Носии

Месец преди края на учебната година участниците в Клуб „Познавам миналото, разбирам настоящето“ към проект „Твоят час“ в 10. СУ „Теодор Траянов“ поканиха гости и приятели за последната своя публична изява.
С красиви модели на народни носии от различни фолклорни области, изработени от автентични платове, участниците в клуба изненадаха своята публика. До стройната тракийска девойка с пъстровезана дреха застана напет момък от Родопите. Всеки творец защити своя избор с достойно представяне. Не липсваха и закачливи народни песни. Единадесетте макети на мъжки и женски народни носии впечатляват с разнообразие от багри и с майсторско изпълнение.
Официални гости на събитието бяха г-жа Анжела Цветкова – заместник-директор на училището и г-жа Василена Дукова – председател на училищен съвет по проект „Твоят час“. Съученици и приятели на участниците в клуба аплодираха уникалните творби.

ТРЕТИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „БИОЛОГИЯТА – ИНТЕРЕСНА И ДОСТЪПНА“

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСИ ПО БИОЛОГИЯ

На 14.05.2017 г., в Националния музей „Земята и хората”, се проведе конкурс за моделиране на биологични обекти, организиран от РУО – София–град. Поставената тема за моделиране тази учебна година е: „Отделянето – основен жизнен процес на биологичните системи”.
Конкурсът има за цел да стимулира логическото мислене и творческите способности на учениците и задълбочава интереса им към предметите от КОО „Природни науки“.
10 СУ „Теодор Траянов” участва с представители във Втора възрастова група. Аналогови модели изработиха учениците от 8 „А“ клас – Александра Михайлова, която участва с „Устройство на бъбрек при човек” и Явор Зайнелов – с „Отделителна система на скакалец”.

Рисунки върху асфалт в Младост

На 27. април 2017 год., в парка на жк Младост 3, ученици от 5. и 6. клас на 10. СУ „Теодор Траянов“ участваха в инициативата „Шарени пътеки”. Тази идея е породена от желанието кварталът да става едно все по-приятно, все по-цветно, уютно и безопасно място за живеене.

Прием 2017 / 2018

Млади таланти – 2017

     Приключи обявеният от Националния дворец на децата Международен детски фестивал „Млади таланти 2017“. С първа награда в раздел „Изобразително изкуство“ е отличен ученикът от 11 клас Димитър Захариев, а негови ръководители са Анита Георгиева и Румен Добрев.

     На специална церемония талантливият ученик получи грамота и за пореден път представи достойно 10 СУ „Теодор Траянов“.

Ден на земята

Download (DOCX, 428KB)

Прием след VIII клас

Download (PDF, 1.76MB)