ВАЖНО!

11 януари (сряда) ще бъде неучебен ден за училищата на територията на Столична община.

КОЛЕДАРИ БЛАГОСЛОВИХА 10. СУ „TЕОДОР ТРАЯНОВ“

Коледни песни и благословии огласиха училището в навечерието на Светлия празник.

С коледен ритуал и  молитва,  участници от Клуб „ Познавам миналото, разбирам настоящето“ благословиха „стопаните на този дом“ и отправиха благопожелания за предстоящата година.

Създаденият през тази учебна година клуб е в рамките на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)“.

Малки и големи коледари, водени от водача на групата Димитър Захариев от 11. клас, потропаха на портите и бяха посрещнати от г-жа Нели Филипова – Директор на 10. СУ „Теодор Траянов“. За кураж до тях пристъпваха красиви девойки в народни носии. Стопанката  ги дари с коледен кравай и погача.

Коледен базар

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР 2016

Общо събрание на родителите

Download (DOCX, 17KB)

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТИ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

Download (XLS, 51KB)

Осемнадесетият Софийски математически турнир

Download (DOCX, 14KB)

Съобщение

Download (DOCX, 12KB)

Честит празник, народни будители

Download (DOCX, 13KB)


%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-02-copy %d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-03-copy%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-01-copy